<noscript><iframe src='https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WFX5J8K' height='0' width='0' style='display:none;visibility:hidden'></iframe></noscript>

Welkom bij Datgeldtvoormij

Nederland heeft een goed vangnet voor huishoudens die weinig te besteden hebben. Van toeslagen van de Rijksoverheid tot gemeentelijke regelingen, van het jeugdfonds Sport en Cultuur tot de keuze voor een passende zorgverzekering of een goedkopere energieleverancier.

Maar dan moet je wel weten waar je recht op hebt en hoe je dat aanvraagt. Precies daar helpt Datgeldtvoormij bij.

Gemeentelijke regelingen

Op deze pagina vind je uitleg over de vragen die je tegenkomt op deze module. We zullen je per pagina een uitleg geven wat dingen betekenen en waarom we bijvoorbeeld bepaalde vragen stellen.

Bovenin de pagina van de gemeentelijke regelingen module zie je vijf tabbladen. Op basis van deze tabs gaan we je voorzien van een uitleg:

 • Algemeen
 • Financieel
 • Regelingen
 • Overzicht
 • Aanvragen

Algemeen

De eerste vraag gaat over de samenstelling van het huishouden.

Deze vragen gaan over:

 • Leeftijd;
 • Gezinssamenstelling;
 • Soort onderwijs

Deze vragen worden gebruikt om te beoordelen of iemand voldoet aan de normen en voorwaarden van verschillende toeslagen.

Als er kinderen zijn, wordt gevraagd welk onderwijs deze kinderen volgen. Sommige gemeenten hebben regelingen voor basisschool kinderen en andere juist voor kinderen in het vervolgonderwijs.

Financieel

In het volgende onderdeel wordt gevraagd naar inkomen. Het gaat hier om het gezamenlijke netto-inkomen van een huishouden. Het gaat bijv. om salaris en uitkering, maar ook vroegpensioen en buitenlands inkomen maar dat zal niet veel voorkomen bij de doelgroep. Maar een WIA uitkering is zeker niet ondenkbaar, of een zelfstandige die arbeidsongeschikt is geworden en nu leeft van een AOV uitkering of een weduwe of weduwnaar die een Anw uitkering (nabestaandenwet) krijgt.

Toeslagen en studiefinanciering tellen hier niet mee. Omdat dit niet belastbare inkomens zijn (er wordt geen belasting over betaald) hoeven ze hier niet opgegeven te worden

Loonbeslag
In geval van loonbeslag kan een schuldeiser (via de rechtbank) beslag laten leggen op het loon of de uitkering (of een van de toeslagen) van de schuldenaar. De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken en maakt dan het bedrag dat door de rechtbank is vastgesteld rechtstreeks over naar de schuldeiser (de beslaglegger). Het overige deel van het loon of de uitkering (minimaal de beslagvrije voet) wordt naar de medewerker of uitkeringsgerechtigde (de schuldenaar) overgemaakt.

Vermogen
Het volgende onderdeel gaat over vermogen. Je kan je de regelmatig terugkerende discussie vast herinneren over de vraag of een oudere wel of niet ‘eerst het eigen huis moet opeten’ voor hij een uitkering mag ontvangen. Dat soort vragen, daarover gaat het bij de vraag naar vermogen

Het vermogen is voor veel gemeentelijke regelingen van belang maar er zijn grote verschillen tussen gemeenten en de verschillende regelingen.

De vragen over banksaldo en het saldo van de spaarrekening zijn simpel. Ook de vraag naar andere bezittingen zal weinig problemen opleveren. Hier worden bijzondere, niet alledaagse bezittingen bedoeld die een ‘hoge’ waarde vertegenwoordigen. Denk aan: schilderijen, kunst, sieraden of een caravan of een tweede (vakantie)woning en dergelijke.

Regelingen

Als je de pagina’s Algemeen en Financieel volledig en correct hebt ingevuld komt je bij het onderdeel regelingen uit. Op de pagina komen een voor een de regelingen naar voren waar jij mogelijk recht op hebt.

Bij sommige vragen is het al direct duidelijk of je mogelijk recht hebt maar bij de meeste regelingen moeten er nog vervolgvragen gesteld worden. Op basis van de antwoorden op deze vervolgvragen geeft het systeem dan aan of je mogelijk in aanmerking komt of niet.

Een aantal vervolgvragen die voorkomt:

 • Maak je al gebruik van de regeling?
 • Voldoe je aan de voorwaarden?
 • Andere regelingspecifieke vragen
Voorbeeld voor toeslag

Deze vervolgvragen zijn nodig om te bepalen of men mogelijk in aanmerking komt voor de regeling of niet.

Als je wel in aanmerking komt dan wordt het bedrag dat gekoppeld is aan deze regeling onderaan getoond. Er zijn ook regelingen waar niet direct een bedrag aan vast is gekoppeld omdat dit afhankelijk is van de kosten. Hier wordt dan de gemiddelde vergoeding getoond of wordt er alleen gesteld dat je recht hebt op bijv. 100% kwijtschelding.

Alle regelingen worden toegevoegd aan het dashboard. Deze vind je aan de rechterkant van de pagina. Hierop kun je zien welke regelingen je nu behandeld, hoeveel je er nog moet, wat het mogelijk voordeel is en hoeveel regelingen je in totaal mogelijk voor in aanmerking komt.

De berekening waarop deze conclusie is gebaseerd
Onder elke regeling staat een schema. Deze is standaard dichtgeklapt. Hierop kun je zien hoe een berekening tot stand komt.

We kijken bijvoorbeeld naar het (gezamelijke) inkomen en het vermogen en zetten deze af tegen het normbedrag.

Het is de bedoeling dat je elke regeling individueel behandeld. Dit doe je door op volgende te drukken en bij elke regelingen de vragen te beantwoorden.

Je kunt ook op afronden drukken. Je gaat dan direct naar de samenvatting. Let wel op, regelingen waarvan de vragen niet zijn ingevuld worden niet meegenomen in de samenvatting.

Overzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van alle regelingen van de betreffende gemeente. Achter elke regeling staat vervolgens een van de volgende conclusies:

 • Je komt mogelijk in aanmerking
 • Je komt niet in aanmerking
 • Afhankelijk van de gemaakte kosten
 • Je hebt niet alle vragen beantwoord

Dit overzicht kan gemaild worden. Hierbij worden geen andere gegevens meegestuurd behalve de regelingen uit deze lijst.

Aan de rechterkant van de pagina zie je de totalen. Hierop zie je de regelingen waar je mogelijk voor in aanmerkingen komt met het bedrag er bij en regelingen waarvoor je aanmerkingen komt, maar die afhankelijk zijn van de gemaakte kosten, zoals de bijzondere bijstand.

Overzicht van regelingen

Aanvragen

Je bent nu beland bij het laatste onderdeel van de Regelingen module. Het aanvragen. Nadat duidelijk is geworden op welke regelingen je mogelijk recht hebt kun je nu gaan aanvragen.

Afhankelijk van de gemeente zul je twee opties zien.

 • Ik wil het zelf regelen
 • Ik wil ondersteuning bij het aanvragen

Ik wil het zelf regelen
Als je kiest voor ik wil het zelf regelen dan kom je op een pagina terecht waarop de regelingen staan genoemd waar je mogelijk voor in aanmerking komt. Per regelingen hebben we de aanvraagroute vermeld.

Ik wil ondersteuning bij het aanvragen
Niet elke gemeente biedt deze ondersteuning. Als deze ondersteuning wel aanwezig is dan wordt er gevraagd naar je naam, e-mail adres en telefoonnummer. We vragen deze uit zodat we een mail kunnen sturen naar een lokale ondersteuning organisaties die helpt bij het aanvragen. Zij nemen dan vervolgens contact op met de inwoner. Deze mail kun je ook naar jezelf sturen. Vink hiervoor ‘’Zelf ontvangen’’ aan. Het is ook handig om het overzicht met de consulent te delen.

Aanvragen

Kom je er niet uit?

We helpen je graag.
Kies hieronder één van de mogelijkheden om contact met ons op te nemen.
Neem telefonisch contact op met een van onze medewerkers om direct ondersteuning te krijgen. Beschikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur